Handig om te weten

Dit wil je  natuurlijk weten

Schooltijden

We hebben twee verschillende locaties en daarom zijn de schooltijden verschillend.

Maak alstublieft zoveel mogelijk gebruik van de fiets. Wanneer u toch met de auto komt, parkeer dan aan de zijde van de Leemkuilenflats. Vanaf daar kunt u uw kind(eren) rustig naar school brengen. We vragen dit vanwege de parkeeroverlast die omwonenden ervaren. Dank u wel.

De Noodlokalen

Maandag

8.25 – 14.25 uur

Dinsdag

8.25 – 14.25 uur

Woensdag

8.25 – 11.55 uur

Donderdag

8.25 – 14.25 uur

Vrijdag

8.25 – 14.25 uur


Burgemeester Notermansstraat

Maandag

8.30 – 14.30 uur

Dinsdag

8.30 – 14.30 uur

Woensdag

8.30 – 12.00 uur

Donderdag

8.30 – 14.30 uur

Vrijdag

8.30 – 14.30 uur

Onze school hanteert een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen tijdens de middagpauze (van 12.00 – 12.30 uur) op school blijven lunchen. Dit gebeurt onder leiding van leerkracht en/of hulpouder.

Of het nu een grote of kleine sprong is, deze moet je zien; ik spring eruit!

Vakanties en studiedagen 2023-2024

Vakanties 
Zomervakantie 2022-2023
zaterdag 15 juli
t/m 
zondag 27 augustus 2023
Eerste schooldag 2023-2024
maandag 28 augustus
 
 
Herfstvakantie
zaterdag 14 oktober
t/m
zondag 22 oktober
Kerstvakantie
zaterdag 23 december
t/m
zondag 7 januari
Voorjaarsvakantie
zaterdag 10 februari
t/m
zondag 18 februari
Tweede Paasdag
maandag 1 april
 
 
Meivakantie
zaterdag 20 april
t/m 
zondag 5 mei
Hemelvaart
donderdag 9 mei
t/m 
vrijdag 10 mei
Tweede Pinksterdag
maandag 20 mei
 
 
Zomervakantie2023-2024
zaterdag 6 juli
t/m 
zondag 18 augustus
 
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Vrijdag 13 oktober 
Voorafgaande aan de herfstvakantie
Vrijdag 9 februari
Voorafgaande aan de carnavalsvakantie
Vrijdag 19 april
Voorafgaande aan de meivakantie
Vrijdag 5 juli
Voorafgaande aan de zomervakantie
 
Studiedagen, alle leerlingen vrij:
Donderdag 5 & vrijdag 6 oktober
 
Dinsdag 14 november
 
Vrijdag 22 december
Voorafgaande aan de kerstvakantie
Maandag 19 februari
Volgend op de carnavalsvakantie
Vrijdag 29 maart
Goede vrijdag, voorafgaande aan pasen
Dinsdag 21 mei
Volgend op pinksteren
Vrijdag 21 juni
 

Aanmelden van uw kind bij ons op school

Het aanmelden van leerlingen voor onze school kan het hele jaar door gebeuren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de school. U wordt uitgenodigd voor een gesprek en een rondleiding door de school. Mocht u nadien besluiten om tot aanmelding over te gaan, dan wordt een administratieformulier ingevuld.

Zo gauw het getekende administratieformulier bij ons in bezit is, ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding. In de bevestigingsbrief wordt u nader geïnformeerd over het vervolg.

Als u nog vragen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Verlofformulier

Wilt u verlof voor uw kind aanvragen voor één of meerdere dagen download dan hier het verlofformulier.

Het eerste blad graag uitgeprint op school inleveren, de andere bladen zijn voor u ter informatie. Bedankt!

Schooltijden

We hebben twee verschillende locaties en daarom zijn de schooltijden verschillend.

Maak alstublieft zoveel mogelijk gebruik van de fiets. Wanneer u toch met de auto komt, parkeer dan aan de zijde van de Leemkuilenflats. Vanaf daar kunt u uw kind(eren) rustig naar school brengen. We vragen dit vanwege de parkeeroverlast die omwonenden ervaren. Dank u wel.

De Noodlokalen

Maandag

8.25 – 14.25 uur

Dinsdag

8.25 – 14.25 uur

Woensdag

8.25 – 11.55 uur

Donderdag

8.25 – 14.25 uur

Vrijdag

8.25 – 14.25 uur


Burgemeester Notermansstraat

Maandag

8.30 – 14.30 uur

Dinsdag

8.30 – 14.30 uur

Woensdag

8.30 – 12.00 uur

Donderdag

8.30 – 14.30 uur

Vrijdag

8.30 – 14.30 uur

Onze school hanteert een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen tijdens de middagpauze (van 12.00 – 12.30 uur) op school blijven lunchen. Dit gebeurt onder leiding van leerkracht en/of hulpouder.

Of het nu een grote of kleine sprong is, deze moet je zien; ik spring eruit!

Vakanties en studiedagen 2024-2025

Vakanties 
Zomervakantie 2023-2024
zaterdag 6 juli 2024
t/m 
zondag 18 augustus 2024
Eerste schooldag 2024-2025
maandag 19 augustus
 
 
Herfstvakantie
zaterdag 19 oktober
t/m
zondag 27 oktober
Kerstvakantie
zaterdag 21 december
t/m
zondag 5 januari
Voorjaarsvakantie
zaterdag 1 maart
t/m
zondag 9 maart
    
Meivakantie (incl. Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag)
zaterdag 19 april
t/m 
maandag 5 mei
Hemelvaart vrij
donderdag 29 mei
t/m 
vrijdag 1 juni
Tweede Pinksterdag
maandag 9 juni
 
 
Zomervakantie 2024-2025
zaterdag 5 juli
t/m 
zondag 17 augustus
 

Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur

Vrijdag 18 oktober 

Voorafgaande aan de herfstvakantie

Vrijdag 20 december

Voorafgaande aan de kerstvakantie

Vrijdag 28 februari

Voorafgaande aan de carnavalsvakantie

Vrijdag 18 april

Voorafgaande aan de meivakantie

Vrijdag 4 juli

Voorafgaande aan de zomervakantie

Studiedagen, alle leerlingen vrij

Woensdag 18 september

(was donderdag 19 september)

 

Vrijdag 4 oktober

 

Vrijdag 6 december

 

Woensdag 28 mei

 

Vrijdag 20 juni 

 

Twee studiedagen worden nog ingepland. Dat heeft te maken met de verhuizing naar de Haktol. Op dit moment weten we nog niet precies wanneer dat staat te gebeuren. In overleg met de MR is besloten dat uiterlijk 6 weken van tevoren de data worden vastgesteld en u daarover wordt geïnformeerd.

Aanmelden van uw kind bij ons op school

Het aanmelden van leerlingen voor onze school kan het hele jaar door gebeuren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de school. U wordt uitgenodigd voor een gesprek en een rondleiding door de school. Mocht u nadien besluiten om tot aanmelding over te gaan, dan wordt een administratieformulier ingevuld.

Zo gauw het getekende administratieformulier bij ons in bezit is, ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding. In de bevestigingsbrief wordt u nader geïnformeerd over het vervolg.

Als u nog vragen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Verlofformulier

Wilt u verlof voor uw kind aanvragen voor één of meerdere dagen download dan hier het verlofformulier.

Het eerste blad graag uitgeprint op school inleveren, de andere bladen zijn voor u ter informatie. Bedankt!

gewoon groen
gewoon doen

Wat (w)eten we vandaag? Vier liter wortelsoep in twee pannen verdeeld over tien sommen… Er valt zoveel te leren, op een leuke én lekkere manier. 

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschaps-
raad

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Zevensprong beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

 

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De leden van de MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Zevensprong en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Namens de ouders:  

  • Anke de Fouw
  • Joep Jongen
  • Kim Starink

Namens het team:

  • Esther Wouters
  • Manon Bruyninckx – van der Heijden
  • Susanne van Leuken (voorzitter)

Vergaderdata MR 2022/2023

Maandag 19 september 2022
Maandag 17 oktober 2022
Maandag 28 november 2022
Maandag 16 januari 2023
Maandag 27 februari 2023
Maandag 3 april 2023
Maandag 22 mei 2023
Maandag 3 juli 2023

Opvang Korein

Opvang Korein

Kinderen die lekker in hun vel zitten, ontwikkelen zich optimaal. Daaraan bijdragen vinden wij onze belangrijkste taak. Door een warme sfeer te creëren, met volop persoonlijke aandacht.

En minstens zo belangrijk: door uit te gaan van wat kinderen zelf kunnen, hoe klein ze ook zijn. We geven jouw kind de ruimte om het zelf uit te vinden en op eigen wijze op ontdekking te gaan.

Te klauteren en te klimmen, veel buiten te spelen met natuurlijke materialen, waar vies worden mag. Initiatief te nemen. Een keer te vallen en weer op te staan. Samen te lachen. En vooral eens buiten de lijntjes te kleuren. Want wij geloven dat jouw kind daar beter van wordt.

Je ziet ze groeien bij Korein

Informatie

Kinderopvang 0 tot 4 jaar

We bieden dagelijks opvang van 7:30-18:30 uur  in een babygroep (0-2 jaar)  en een peutergroep (2-4 jaar). Peuters kunnen ook gebruik maken van ons peuterwerk waar ze met andere peuters ontdekken en spelen aan de hand van thema gerichte activiteiten. In het peuterwerk komen de kinderen 2 x per schoolweek 2,5 uur in de ochtend.

Buitenschoolse opvang van 4 tot 13 jaar

Vanaf 7:30-18:30 uur kan uw kind van 4-13 jaar in school- en vakantieweken terecht.
Er is voorschoolse en naschoolse opvang. Ook in vakantieweken en/of studiedagen kan uw kind meedoen. 

Nieuwsbrief het Kleppertje

Nieuwsbrief  het Kleppertje

Onze nieuwsbrieven het Kleppertje kunt u hier vinden en downloaden!

Kijk ze eens
het gras zien groeien

Sprong voor sprong gaat iedereen op zijn/haar eigen tempo vooruit. Ook door de tijd te nemen om te kijken hoe het gras groeit, groeien we groener.