Klasbord Ouderapp



Sinds het schooljaar 2019/2020 werken we met Klasbord Ouderapp, een ouderportaal. Hier vindt u instructies hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.
Klasbord Ouderapp is alleen beschikbaar voor de ouders/verzorgers van onze school. Dit is een afgeschermde omgeving.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT