MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Zevensprong en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

De leden van de medezeggenschapsraad.

Namens de ouders:  
Leonie Ruitenberg 
(voorzitter)
Hans Barmentlo
Kim Starink

Namens het team:
Veronique Bonné
Marja de Boer
Susanne van Leuken

Visie

De MR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Zevensprong beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.
Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer tienmaal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de vergaderdata staan op de kalender, de notulen kunt u terug vinden op de website. 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT