Groep 5

  

Meester Jesper Leferink
Maandag en dinsdag
Jesper.leferink@bestonderwijs.nl

Juf Yvonne de Jager
Woensdag t/m vrijdag
Yvonne.dejager@bestonderwijs.nl

Meester Harrie van Schijndel vervangt
Harrie.vanschijndel@bestonderwijs.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT